Sök utbildning

Visa alla

Din sökning resulterade i 53 aktiviteter

Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

ASI-utbildning Addiction Severity Index

MÅLGRUPP
Berörd personal som arbetar inom behandlings/utredningsverksamheter
och missbruksvård inom socialtjänst, hälso-och sjukvård och privata
aktörer.

Addiction Severity Index (ASI) är en standardiserad bedömningsmetod i
intervjuform avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet.
Metoden är ursprungligen framtagen i USA på 70-talet, men den är sedan
länge översatt och anpassad efter svenska förhållanden av Socialstyrelsen,
som även förvaltar och utvecklar den svenska versionen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs start 2 september

OBS! Utbildningen ställs om till digital utbildning med anledning av covid-19

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI. Mellan kurstillfällen förväntas deltagare kunna lägga cirka en timme på hemuppgif

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Train the trainer

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Hur skapar man förutsättningar för att lära sig nya arbetssätt? Och hur når man fram med ny kunskap? Detta är en utbildning för dig som har ett uppdrag att utbilda och coacha vid införande av nya arbetssätt/verktyg på din arbetsplats. Att
få verktyg som leder till att dina kollegor lär in det du lär ut.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
• Sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och direktioner
• Personal som arbetar nära politikerna, som t.ex. förvaltningschefer och handläggare
• Ordförande i nämnder och styrelser är också välkomna

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Suicid– vad är det som händer och vad kan du göra - Deltar på Radisson Blue

FULLBOKAT - VI HÄNVISAR TILL ATT DELTA PÅ LÄNK: https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11224

Internationella suicidpreventiva dagen 10 september 2021

MÅLGRUPP
Vi vänder oss till personal inom kommun och sjukvård för att ge kunskap om psykisk ohälsa, lära sig att fråga efter suicidtankar och att få rutiner för hur de hanterar personer som är självmordsnära.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Suicid– vad är det som händer och vad kan du göra - Deltar via länk

Internationella suicidpreventiva dagen 10 september 2021

MÅLGRUPP
Vi vänder oss till personal inom kommun och sjukvård för att ge kunskap om psykisk ohälsa, lära sig att fråga efter suicidtankar och att få rutiner för hur de hanterar personer som är självmordsnära.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Individual Placement and Support(IPS) - Digital utbildning

MÅLGRUPP

Enhetschefer och handläggare inom arbetsmarknadsenheten, LSS, personal
inom daglig sysselsättning. Arbetsförmedling, försäkringskassan samt övriga som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

IPS står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa.
I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Att leda digitala möten – förhållningssätt och verktyg

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till alla som i sin yrkesroll planerar och leder digitala möten, oavsett om du använder Teams, Zoom, Skype eller någon annan digital plattform. Vi förutsätter att du har grundläggande kunskap och vana av att delta i digitala möten.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Kälvestensmodellen - grundutbildning

Att utreda familjehem enl Kälvestensmodellen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Att leda möten via Microsoft TEAMS 15 september

MÅLGRUPP

Utbildningen är till för dig som är värd för TEAMS-möten men också för
dig som deltar i TEAMS-möten som andra bjudit in till.
Under halvdagen går vi igenom hur TEAMS-möten fungerar samt även hur man får till bra digitala möten.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LSS Grundkurs - Om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Utbildningen fulltecknad.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Ökad kunskap om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

MÅLGRUPP
Enhetschefer, biståndshandläggare och baspersonal som möter personer med Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt hos äldre.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

OBS! Utbildningen framflyttad från den 15 september.

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL - Utveckling, Grupp, Ledare v.38

FULLBOKAD -DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kvalificerad processledarutbildning

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal planerings- och trafikverksamhet, statliga myndigheter som är involverade i stadsutveckling och infrastrukturplanering, anställda vid kollektivtrafikmyndigheter och -operatörer samt konsultssektorn. Påbyggnadsutbildningen är öppen för dem som har minst tre års praktisk yrkeserfarenhet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Högskoleutblidning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Att leda digital transformation inom vård och omsorg - hur du kan utveckla ditt ledarskap för att leda kontinuerlig digital transformation

MÅLGRUPP
Verksamhetschefer och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg (missbruk, individ och familjeomsorg, funktionshinder, socialpsykiatrin, hemtjänst, särskilda bonden, kommunal hälso- och sjukvård m.m.).

BAKGRUND TILL UTBILDNINGEN
Inom den nationella satsningen God och nära vård är målet att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.Ledarskapsutveckling är en förutsättning för den nära vården. I ett gott ledarskap ingår att stödja och leda i den digitala utvecklingen för att förbättra förutsättningarna för vården och omsorgens medarbetare att utveckla personcentrerat arbetssätt i samverkan med primärvården som nav.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Hot och våld samt krishantering - en förebyggande utbildning för personal inom Ekonomiskt bistånd

Målgrupp
Socialsekreterare och chefer inom Ekonomiskt bistånd.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Fullbokad - du kan anmäla dig till en reservplats

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Vad säger forskningen om kommunala arbetsmarknadsinsatser?

Välkommen till ett seminarium med fokus på kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Under seminariet får vi del av aktuell forskning om de insatser som bedrivs. Vilka insatser ger effekt och vad vet vi om våra verksamheter och målgrupper?

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Kullgren
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Stärkt rätt till personlig assistans

Fredrik Malmberg är utredare på Regeringskansliet och generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten som driver specialskolor och ger stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Tidigare har han varit barnombudsman och ledamot i styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

Fredrik Malmberg kommer under seminariet att berätta om sin
utredning Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37).
Utredningen föreslår att en egenvårdslag införs som reglerar hälso- och sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan, planering, instruktioner och uppföljning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg, metoder och praktisk träning i att planera, genomföra och följa upp möten som:
• Involverar deltagarna
• Engagerar deltagarna
• Möjliggör medskapande
• Är effektiva

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL – Utveckling, Grupp, Ledare Vidareutveckling

GR erbjuder nu Dig som genomgått UGL en unik möjlighet att ytterligare vidareutveckla dina kunskaper inom UGL:s målområden.
UGL är en utbildning som vill inspirera och leda till utveckling för den enskilde individen. Att leda sig själv på ett insiktsfullt sätt är ett bra verktyg då man leder andra.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Individual Placement and Support(IPS)

MÅLGRUPP

Enhetschefer och handläggare inom arbetsmarknadsenheten, LSS, personal
inom daglig sysselsättning. Arbetsförmedling, försäkringskassan samt övriga som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning - Digitalt

MÅLGRUPP
Handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

INNEHÅLL
Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:

• Överenskommelse med klient
• Yrkesprofil
• Jobbsökande
• Arbetsgivare

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs start 5 oktober

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI. Mellan kurstillfällen förväntas deltagare kunna lägga cirka en timme på hemuppgif

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet. Start 5 oktober

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

GR erbjuder i samarbete med CANEA en femdagars projektledarutbildning som erbjuder en uttömmande genomgång av projektledning och projektledarskap.
Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap. Materialet som täcks är relevant för projekt i alla slags verksamheter och vi berör såväl agila som plandrivna arbetssätt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell
sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och
kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare

Utbildningsupplägget för samtliga dagar är övningsbaserat.
Utbildningsdagarna innehåller kortare teoretiska moment som varvas med reflektionsfrågor (individuellt, i par samt i storgrupp), erfarenhetsutbyte, filmvisning/samtalsexempel (med utbildaren som samtalsledare), skriftliga reflektionsövningar samt samtalsövningar i grupper om 2-7 deltagare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Existentiella frågor och samtal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso–sjukvård.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL - Utveckling, Grupp, Ledare v.41

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Samtal med barn och unga - Processorienterad utbildning i genomförande av att samtala med barn och ungdomar i socialtjänsten

Utbildning i tre dagar samt ett gruppseminarium.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare som träffar barn och
unga för att utreda och följa upp deras behov av stöd eller skydd, men kan
även vara relevant för andra som träffar barn och unga som lever i utsatta
omsorgssituationer i sitt yrke.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Nära vård för barn och unga

Peter Almgren är på utredare på Regeringskansliet, och har tidigare arbetat på Västra Götalandsregionen (VGR) som medicinsk rådgivare och programledare. Han var ansvarig för ett regionalt utvecklingsuppdrag om barn och ungas hälsa och sjukvård i VGR.

Under seminariet kommer Peter Almgren berätta om sin SOU-utredning
Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) Fördjupning

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått en grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i
de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Samtal med barn och unga - Att samtala med barn och unga i samband med vårdnadskonflikter och samarbetssvårigheter

Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till familjerättssekreterare som möter barn
och unga i samband med snabbupplysningar, vårdnadsutredningar och samarbetssamtal.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Bostadshyra. Praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.

MÅLGRUPP
Alla som kommer i kontakt med bostadshyresfrågor inom t.ex. fastighetskontor, ekonomikontor, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och
äldreomsorg samt socialkontor m.fl.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL -Utveckling, Grupp, Ledare v.43

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg, metoder och praktisk träning i att planera, genomföra och följa upp möten som:
• Involverar deltagarna
• Engagerar deltagarna
• Möjliggör medskapande
• Är effektiva

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Magnus Zingmark är arbetsterapeut och forskare med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser inom svenska kommuner.

Magnus Zingmark kommer att berätta om:
• Effekter och kostnadseffektivitet av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.
• Samverkan – internt i kommunen och med externa aktörer.
• Utmaningen i att ställa om från reaktiv vård och omsorg till ett proaktivt hälsofrämjande fokus.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell
sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och
kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Interkulturell kompetens

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar. Inga förkunskaper krävs.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning

MÅLGRUPP
Handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

INNEHÅLL
Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:

• Överenskommelse med klient
• Yrkesprofil
• Jobbsökande
• Arbetsgivarengagemang
• Stöd på och utanför arbetsplatsen

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Processa om vårdnadsöverflyttning

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till chefer och arbetsledare inom familjehem som vägleder socialsekreterare i ärenden där barnet kan behöva ny vårdnadshavare.

Inriktning
Kursen fokuserar på lagstiftning och rättspraxis med en genomgång av grunderna för att kunna ansöka om överflytt av vårdnaden.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet. Start 11 november

GR erbjuder i samarbete med CANEA en femdagars projektledarutbildning som erbjuder en uttömmande genomgång av projektledning och projektledarskap.
Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap. Materialet som täcks är relevant för prprojekt i alla slags verksamheter och vi berör såväl agila som plandrivna arbetssätt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Om beroende i ett familjeperspektiv - Att förstå och se till att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp

MÅLGRUPP
Medarbetare inom socialtjänsten som möter familjer, vuxna och barn, där det förekommer missbruk.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL - Utveckling, Grupp, Ledare v.46

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt för personer som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen

INNEHÅLL
Tre dagars grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på tillämpning
och användbarhet i praktiken

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

MÅLGRUPP
Enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Grundutbildning för registratorer

Syfte
Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskaperna för dig som är registrator.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL - Utveckling, Grupp, Ledare v.48

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

FIT– Feedback Informed Treatment

MÅLGRUPP
Handläggare, socialsekreterare, arbetsmarknadshandläggare, LSS, övriga personalgrupper som arbetar med behandling eller stöd till förändring.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Kursen vänder sig till dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.m.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Personcentrering

Doris Lydahl är forskare på FoU i Väst, Göteborgsregionen. I samarbete med Göteborgs universitet bedriver hon just nu ett större forskningsprojekt om välfärdsteknik och digitalisering i den kommunala äldreomsorgen.

Doris Lydahl berättar under seminariet om en enkätstudie riktad till patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborgsregionen, där hon har undersökt i vilken utsträckning kommunal vård och omsorg är personcentrerad.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan