Sök utbildning

Visa alla

Din sökning resulterade i 51 aktiviteter

Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL - Utveckling, Grupp, Ledare v.38

FULLBOKAD -DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kvalificerad processledarutbildning

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal planerings- och trafikverksamhet, statliga myndigheter som är involverade i stadsutveckling och infrastrukturplanering, anställda vid kollektivtrafikmyndigheter och -operatörer samt konsultssektorn. Påbyggnadsutbildningen är öppen för dem som har minst tre års praktisk yrkeserfarenhet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Högskoleutblidning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Att leda digital transformation inom vård och omsorg - hur du kan utveckla ditt ledarskap för att leda kontinuerlig digital transformation

MÅLGRUPP
Verksamhetschefer och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg (missbruk, individ och familjeomsorg, funktionshinder, socialpsykiatrin, hemtjänst, särskilda bonden, kommunal hälso- och sjukvård m.m.).

BAKGRUND TILL UTBILDNINGEN
Inom den nationella satsningen God och nära vård är målet att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.Ledarskapsutveckling är en förutsättning för den nära vården. I ett gott ledarskap ingår att stödja och leda i den digitala utvecklingen för att förbättra förutsättningarna för vården och omsorgens medarbetare att utveckla personcentrerat arbetssätt i samverkan med primärvården som nav.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Hot och våld samt krishantering - en förebyggande utbildning för personal inom Ekonomiskt bistånd

Målgrupp
Socialsekreterare och chefer inom Ekonomiskt bistånd.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Vad säger forskningen om kommunala arbetsmarknadsinsatser?

Välkommen till ett seminarium med fokus på kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Under seminariet får vi del av aktuell forskning om de insatser som bedrivs. Vilka insatser ger effekt och vad vet vi om våra verksamheter och målgrupper?

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Kullgren
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS ALT SE TILLFÄLLE 25 -26 OKTOBER: https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11215

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg, metoder och praktisk träning i att planera, genomföra och följa upp möten som:
• Involverar deltagarna
• Engagerar deltagarna
• Möjliggör medskapande
• Är effektiva

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Stärkt rätt till personlig assistans

Fredrik Malmberg är utredare på Regeringskansliet och generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten som driver specialskolor och ger stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Tidigare har han varit barnombudsman och ledamot i styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

Fredrik Malmberg kommer under seminariet att berätta om sin
utredning Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37).
Utredningen föreslår att en egenvårdslag införs som reglerar hälso- och sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan, planering, instruktioner och uppföljning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning - Digitalt

MÅLGRUPP
Handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

INNEHÅLL
Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:

• Överenskommelse med klient
• Yrkesprofil
• Jobbsökande
• Arbetsgivare

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Utbildningen fulltecknad, Du kan anmäla dig till en reservplats.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs start 5 oktober

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI. Mellan kurstillfällen förväntas deltagare kunna lägga cirka en timme på hemuppgif

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet. Start 5 oktober

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

GR erbjuder i samarbete med CANEA en femdagars projektledarutbildning som erbjuder en uttömmande genomgång av projektledning och projektledarskap.
Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap. Materialet som täcks är relevant för projekt i alla slags verksamheter och vi berör såväl agila som plandrivna arbetssätt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell
sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och
kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Existentiella frågor och samtal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso–sjukvård.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL - Utveckling, Grupp, Ledare v.41

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Samtal med barn och unga - Processorienterad utbildning i genomförande av att samtala med barn och ungdomar i socialtjänsten

Utbildning i tre dagar samt ett gruppseminarium.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare som träffar barn och
unga för att utreda och följa upp deras behov av stöd eller skydd, men kan
även vara relevant för andra som träffar barn och unga som lever i utsatta
omsorgssituationer i sitt yrke.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Fullbokad - du kan anmäla dig till en reservplats

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) Fördjupning

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått en grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i
de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Nära vård för barn och unga

Peter Almgren är på utredare på Regeringskansliet, och har tidigare arbetat på Västra Götalandsregionen (VGR) som medicinsk rådgivare och programledare. Han var ansvarig för ett regionalt utvecklingsuppdrag om barn och ungas hälsa och sjukvård i VGR.

Under seminariet kommer Peter Almgren berätta om sin SOU-utredning
Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Samtal med barn och unga - Att samtala med barn och unga i samband med vårdnadskonflikter och samarbetssvårigheter

Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till familjerättssekreterare som möter barn
och unga i samband med snabbupplysningar, vårdnadsutredningar och samarbetssamtal.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

God ekonomisk hushållning – den finansiella utvecklingen i GR-kommunerna

MÅLGRUPP
Seminariet vänder sig till politiker, ekonomer, revisorer och chefer i kommunerna som vill uppdatera sig om det ekonomiska läget i GR-kommunerna och hur man arbetar med att säkerställa att kommunen bedriver sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Bostadshyra. Praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
Alla som kommer i kontakt med bostadshyresfrågor inom t.ex. fastighetskontor, ekonomikontor, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och
äldreomsorg samt socialkontor m.fl.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL -Utveckling, Grupp, Ledare v.43

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg, metoder och praktisk träning i att planera, genomföra och följa upp möten som:
• Involverar deltagarna
• Engagerar deltagarna
• Möjliggör medskapande
• Är effektiva

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Magnus Zingmark är arbetsterapeut och forskare med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser inom svenska kommuner.

Magnus Zingmark kommer att berätta om:
• Effekter och kostnadseffektivitet av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.
• Samverkan – internt i kommunen och med externa aktörer.
• Utmaningen i att ställa om från reaktiv vård och omsorg till ett proaktivt hälsofrämjande fokus.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell
sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och
kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Interkulturell kompetens

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar. Inga förkunskaper krävs.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning

MÅLGRUPP
Handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

INNEHÅLL
Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:

• Överenskommelse med klient
• Yrkesprofil
• Jobbsökande
• Arbetsgivarengagemang
• Stöd på och utanför arbetsplatsen

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs start11 november

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI. Mellan kurstillfällen förväntas deltagare kunna lägga cirka en timme på hemuppgif

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet. Start 11 november

FULLBOKAD. DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

GR erbjuder i samarbete med CANEA en femdagars projektledarutbildning som erbjuder en uttömmande genomgång av projektledning och projektledarskap.
Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap. Materialet som täcks är relevant för prprojekt i alla slags verksamheter och vi berör såväl agila som plandrivna arbetssätt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

DEMENSKONFERENS: Ett gott liv trots demenssjukdom - från diagnos till livets slut: Deltagande på Radisson Blu

DET ÄR FÖR NÄRVARANDE FULLBOKAT MEN ANMÄL DIG GÄRNA TILL RESERVPLATS. VI HOPPAS KUNNA TA EMOT FLER PÅ PLATS OM COVID-RESTRIKTIONER SLÄPPS.

MÅLGRUPP FÖR KONFERENSEN
Förtroendevalda politiker, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal, omsorgspersonal och baspersonal inom kommun och region som möter personer med kognitiv svikt/sjukdom.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

DEMENSKONFERENS: Ett gott liv trots demenssjukdom - från diagnos till livets slut: Deltagande via länk

MÅLGRUPP FÖR KONFERENSEN
Förtroendevalda politiker, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal, omsorgspersonal och baspersonal inom kommun och region som möter personer med kognitiv svikt/sjukdom.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Om beroende i ett familjeperspektiv - Att förstå och se till att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp

MÅLGRUPP
Medarbetare inom socialtjänsten som möter familjer, vuxna och barn, där det förekommer missbruk.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL - Utveckling, Grupp, Ledare v.46

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt för personer som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen

INNEHÅLL
Tre dagars grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på tillämpning
och användbarhet i praktiken

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

MÅLGRUPP
Enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Psykisk hälsa

Hur kan vi arbeta med tidiga insatser vid psykisk ohälsa i kommunala verksamheter? Vad kan kommunerna göra för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa?

Ing-Marie Wieselgren är svensk psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner SKR. Hon arbetar bland annat med Kraftsamling psykisk hälsa. Kraftsamlingens utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Grundutbildning för registratorer

Syfte
Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskaperna för dig som är registrator.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LSS Grundkurs - Om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Hot och våld samt krishantering. En förebyggande utbildning

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande befattning för personal, som i sin yrkesroll riskerar att hamna i utsatta eller hotfulla situationer. Kursen vänder sig även till dig som företräder arbetsgivaren inom personal/HR.

Syftet med kursen är att ge kunskap och praktiska verktyg för att bättre kunna planera och genomföra ett förebyggande arbete för att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld, men även ge medarbetarna verktyg att kunna hantera en pågående händelse

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att stödja kommunikation visuellt i samtal med barn

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som möter barn och unga med
kommunikationssvårigheter.

Visuellt stöd kan beskrivas som en samling strategier och metoder för att förstärka den verbalt förmedlade kommunikationen. För barn med kommunikationssvårigheter kan det visuella stödet vara helt avgörande för att barnet ska kunna uttrycka sig och förstå samtal. Men även i samtal med barn utan uttalade svårigheter underlättas kommunikationen med hjälp att stödjande strategier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL - Utveckling, Grupp, Ledare v.48

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Individual Placement and Support(IPS) - Digital utbildning

MÅLGRUPP

Enhetschefer och handläggare inom arbetsmarknadsenheten, LSS, personal
inom daglig sysselsättning. Arbetsförmedling, försäkringskassan samt övriga som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

IPS står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa.
I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

FIT– Feedback Informed Treatment

MÅLGRUPP
Handläggare, socialsekreterare, arbetsmarknadshandläggare, LSS, övriga personalgrupper som arbetar med behandling eller stöd till förändring.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Mötesplats Ekonomiskt bistånd

Denna dag är en arena för anställda inom Ekonomiskt bistånd. Dagen syftar till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom ditt område och inspiration till nytt tänkande och nya perspektiv.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Processa om vårdnadsöverflyttning

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till chefer och arbetsledare inom familjehem som vägleder socialsekreterare i ärenden där barnet kan behöva ny vårdnadshavare.

Inriktning
Kursen fokuserar på lagstiftning och rättspraxis med en genomgång av grunderna för att kunna ansöka om överflytt av vårdnaden.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Kursen vänder sig till dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.m.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Seminarieserie Nära vård: Personcentrering

Doris Lydahl är forskare på FoU i Väst, Göteborgsregionen. I samarbete med Göteborgs universitet bedriver hon just nu ett större forskningsprojekt om välfärdsteknik och digitalisering i den kommunala äldreomsorgen.

Doris Lydahl berättar under seminariet om en enkätstudie riktad till patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborgsregionen, där hon har undersökt i vilken utsträckning kommunal vård och omsorg är personcentrerad.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) Fördjupning

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått en grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Utvecklingsprogram för SAS, socialt ansvarig samordnare

MÅLGRUPP
Socialt ansvariga samordnare i offentlig och privat vård- och omsorgsverksamhet. Utvecklingsprogrammet riktar sig även till kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, processutvecklare eller liknande roll inom kommunal vård och omsorg samt socialtjänst

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Nationell Valideringskonferens 23 -24 mars i Göteborg

Välkommen till den nationella valideringskonferensen
Att praktiskt arbeta med validering!

Konferensen vänder sig till dig som arbetar operativt med att genomföra validering eller
som utvecklar metoder för validering inom kommunal vuxenutbildning, yrke

Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan