Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning

Grundutbildning 4 dagar.
Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:
• Överenskommelse med klient
• Yrkesprofil
• Jobbsökande
• Arbetsgivarengagemang
• Stöd på och utanför arbetsplatsen.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 10 september

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS ALT SE ÖVRIGA TILLFÄLLEN 19/9 SAMT 17/19

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 19 september

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
 
 
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Nätmobbning - hur skall vuxna hantera den?

Föreläsningen ger en bild av nätmobbning, hur den tar sig uttryck, vad pojkar respektive flickor kan råka ut för, och vad man kan göra för att förebygga. Föreläsningen ger kunskaper som kan vara till nytta för, och användas av, vuxna som möter nätmobbning i sitt praktiska arbete.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 17 oktober

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
 
 
Anmälan
Typ:
Information/Inspiration
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Mötesplats Väst

MÅLGRUPP
Förtroendevalda, kommundirektörer, socialchefer, skolchefer, samhällsbyggnadschefer, arbetsmarknadschefer, övriga chefer med strategiskt ansvar

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Individual Placement and Support(IPS)

MÅLGRUPP

Enhetschefer och handläggare inom arbetsmarknadsenheten, LSS, personal
inom daglig sysselsättning. Arbetsförmedling, försäkringskassan samt övriga som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 
Anmälan