Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Nationellt kurs- och konferensnätverk

2019 är det Göteborgsregionens tur att bjuda in till möte för nationellt kurs- och konferensnätverk. Syftet med träffen är att som tidigare år utbyta erfarenheter och lärdomar kring arbetet med att anordna kursverksamhet och kompetensutveckling inom ramen för kommunal och regionförbund.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet 9 sep

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP

GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig
till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal
verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till alla som vill nå konkreta resultat med en grupp. Kanske har du ett formellt arbetsledar- eller
chefsansvar? Eller så är din roll projektledare, processledare eller
verksamhetsutvecklare?

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Ekonomi för politiker

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är politiker och som vill fördjupa din kunskap om kommunernas och landstingens ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVU - Lagen om vård av unga

MÅLGRUPP
Chefer och socialsekreterare

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Ekonomiskt bistånd

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig främst till handläggare inom kommunen som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Kursen passar för både erfarna och mindre erfarna handläggare.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet 14 okt

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP

GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig
till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal
verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

God ekonomisk hushållning – den finansiella utvecklingen i GR-kommunerna

MÅLGRUPP

Seminariet vänder sig till politiker, ekonomer, revisorer och
chefer i kommunerna som vill uppdatera sig om det ekonomiska läget i GR-kommunerna och hur man arbetar med att säkerställa att kommunen bedriver sin verksamhet enligt god ekonomisk
hushållning.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Familjerätt

MÅLGRUPP

Handläggare och enhetschefer med ansvar för familjerättsliga frågor
inom kommunal verksamhet.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Ansvar och samverkan – barn och unga med funktionsnedsättning

MÅLGRUPP
Personal inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård som arbetar
med stöd till och samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig sektor

MÅLGRUPP
GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill
förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.m.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Vårdnadsöverflyttning

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som i arbetet kommer i kontakt med vårdnadsöverflyttning, inklusive i arbetet med ensamkommande barn.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

MÅLGRUPP

Chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med att tillämpa Lex Sarah inom kommunal eller privat sektor.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Grundutbildning för registratorer

Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskaperna för dig som är registrator.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

MÅLGRUPP
Myndighetsutövare och utförare inom
socialtjänstens hela verksamhetsområde.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

MÅLGRUPP

Socialsekreterare och chefer som arbetar med placering av barn och unga.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

MÅLGRUPP. enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LSS Grundkurs - Om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
 
 
Anmälan