Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Grundkurs i tjänstedesign - Nya utmaningar kräver nya arbetssätt

UTBILDNING INSTÄLLD

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

UTBILDNING INSTÄLLD

NYTT DATUM MED START 19 OKTOBER

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Prognos för särskilda boendeformer inom äldreomsorg och funktionshinder

MÅLGRUPP - ENDAST FÖR MEDLEMSKOMMUNER INOM GR
Ansvariga för prognosarbetet i GR-kommunerna, till exempel chefer,
verksamhets/metodutvecklare, statistiker, ekonomer inom socialtjänst
och samhällsplanering.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Utbildning för PBL-administratörer

Det övergripande målet är att deltagarna efter genomförd utbildning ska känna sig stärkta i sin roll och därmed kunna hantera PBL-administration inom samhällsbyggnadsprocessen på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Vidare syftar utbildningen till att skapa ett erfarenhetsutbyte samt möjlighet att utveckla deltagarna i byggnadsnämndens administration.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation och bemötande för chefer

MÅLGRUPP
Målgruppen är chefer på miljökontor eller motsvarande samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.
Utbildningen vänder sig till både erfarna och dig som är nyare i rollen. Vi rekommenderar dig att ha arbetat minst 6
månader i chefsrollen innan du går utbildningen.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

MÅLGRUPP OCH FÖRKUNSKAPER
Miljösamverkans målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer
med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.
För att anmäla dig till utbildningen ska du ha genomfört alla tre dagarna i den utbildning i kommunikation och bemötande som arrangeras av Miljösamverkan eller tidigare av Tillsynsutveckling i Väst. Vi rekommenderar dessutom att du går
fortsättningsutbildningen med minst ett års mellanrum från grundutbildningen.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Lokal utveckling av ungdomspolitiken

SAVE THE DATE!
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder
tillsammans med Göteborgsregionen, FoU i Väst, in till en konferens
om lokal utveckling av ungdomspolitiken 13 -14 oktober.

Mer information och programmet i sin helhet presenteras senare i vår.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

MÅLGRUPP
Målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.
Utbildningen vänder sig till både erfarna och dig som är ny i yrket. Vi Vi rekommenderar dig som är ny att ha arbetat i alla fall sex månader innan du går utbildningen.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan