Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

MÅLGRUPP OCH FÖRKUNSKAPER
Miljösamverkans målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer
med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.
För att anmäla dig till utbildningen ska du ha genomfört alla tre dagarna i den utbildning i kommunikation och bemötande som arrangeras av Miljösamverkan eller tidigare av Tillsynsutveckling i Väst. Vi rekommenderar dessutom att du går
fortsättningsutbildningen med minst ett års mellanrum från grundutbildningen.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Lokal utvecking av ungdomspolitiken

MÅLGRUPP
Vi välkomnar tre personer per kommun. Vi riktar oss främst till dig som är förvaltningschef och till dig som är ansvarig för ungdomspolitik i kommunen. Du som är politiker i din kommun är också välkommen.
Under två halvdagar pratar vi ungdomspolitik och ni får möjlighet att fördjupa er i hur ni kan arbeta med analyser av data, hur ni kan jobba med ungas inkludering samt vilka bidrag som finns att söka för detta.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Utbildning för PBL-administratörer

Det övergripande målet är att deltagarna efter genomförd utbildning ska
känna sig stärkta i sin roll och därmed kunna hantera PBL-administration
inom samhällsbyggnadsprocessen på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Vidare syftar utbildningen till att skapa ett erfarenhetsutbyte samt
möjlighet att utveckla deltagarna i byggnadsnämndens administration.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

MÅLGRUPP
Målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.
Utbildningen vänder sig till både erfarna och dig som är ny i yrket. Vi Vi rekommenderar dig som är ny att ha arbetat i alla fall sex månader innan du går utbildningen.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 
Anmälan