Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

När datorspelandet blir problematiskt - gaming disorder hos barn och unga

Konferensen hålls i Trollhättan
MÅLGRUPP
Förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner inom socialtjänst, hälso-och sjukvård och idéburna organisationer. Pedagoger och skolhälsovårdspersonal kan också ha intresse av seminariet.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Bemötande vid kognitiv svikt hos äldre

MÅLGRUPP
Förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal inom kommun och region som möter personer med kognitiv svikt/sjukdom.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar
nära personer med psykisk ohälsa.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Reviderade nationella riktlinjer för vård vid stroke

MÅLGRUPP
Politiker, medarbetare och chefer i Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Praktisk kunskap om trauma (fokus vuxna)

MÅLGRUPP
Utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt dagliga arbete
möter vuxna som har varit med om potentiellt traumatiserande händelser.
Kursen vänder sig även till chefer inom offentliga organisationer där
kompetens om traumakunskap och bemötande är centrala delar. Inga
förkunskaper krävs.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

OBS! NYTT STARTDATUM

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Kulturmöten vid vård och omsorg i hemmet

MÅLGRUPP
Utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete
genomför vård- och/eller omsorgsinsatser i brukares hem. Inga förkunskaper krävs.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Användardriven innovation i offentlig sektor

MÅLGRUPP

GR erbjuder nu kursen Användardriven innovation i offentlig sektor för sina medlemskommuner. Kursen riktar sig till medarbetare inom alla förvaltningar i GR-kommunerna och medarbetare på GR.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
 
 
Anmälan