Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Interkulturell föräldrasamverkan inom för- och grundskolan

MÅLGRUPP

Du som arbetar inom förskolan eller grundskolans lägre årgångar.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Interkulturell kompetens och föräldrasamverkan i fritidshems verksamhet

MÅLGRUPP

Du som arbetar på fritidshem.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Kunskapsseminarium, fokus Mellanöstern och Afrikas horn

En utbildningsdag som ger en grundläggande förståelse för
närtidshistoria, kultur och livsvillkor i regionerna Mellanöstern och
Afrikas horn.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Praktisk kunskap om trauma (fokus vuxna)

MÅLGRUPP
Utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt dagliga arbete
möter vuxna som har varit med om potentiellt traumatiserande händelser.
Kursen vänder sig även till chefer inom offentliga organisationer där
kompetens om traumakunskap och bemötande är centrala delar. Inga
förkunskaper krävs.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Interkulturell kompetens

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar. Inga förkunskaper krävs.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Kulturmöten vid vård och omsorg i hemmet

MÅLGRUPP
Utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete
genomför vård- och/eller omsorgsinsatser i brukares hem. Inga förkunskaper krävs.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Interkulturell kompetens

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar. Inga förkunskaper krävs.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
 
 
Anmälan